Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
226
Tuần này:
944
Tháng này:
4900
Tất cả:
182421

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập4
2Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập4
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập4
4Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình4
5Thủ tục thực hiện việc giải trình4
6Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã4
7Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã4
8Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã4
9Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã4
10Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp4
11Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới4
12Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới4
13Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại4
14Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.4
15Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa4
16Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)4
17Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.4
18Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.4
19Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)4
20Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai4
21Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh4
22Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu4
23Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới4
24THỦ TỤC XÉT CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN TRỞ LÊN4
25Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến4
26Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình4
27Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất4
28Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề4
29Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị4
30Công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa4