Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
226
Tuần này:
939
Tháng này:
4895
Tất cả:
182416
 Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh...là những tổ chức chính trị xã hội có vai trò cực kỳ quan trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân gắn liền với việc tổ chức vận động toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Chương trình hoạt động của đoàn thể đã phát huy tiềm năng trong đoàn viên, hội viên, phát huy dân chủ, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng và thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo không khí dân chủ trong đời sống ở địa phương.

 

mttq.jpg

  1. * Mặt trận Tổ quốc


Mặt trận là trung tâm đoàn kết tập hợp lực lượng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo. Mặt trận Việt Minh, ngày nay là Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Thành ra đời từ trước khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, hơn 60 năm qua Mặt trận đã đóng góp to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Nhiệm vụ của Mặt trận ngày càng to lớn hơn vừa phải làm tốt chức năng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền xã, vừa tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước ở đại phương. Trong những năm đổi mới, Mặt trận đã tập hợp đựơc đồng đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và thực hiện thắng lợi nhiều phong trào lớn đó là: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư; Phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Mặt trận kết hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tập trung giáo dục, vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, xoá đói giảm nghèo, phòng trừ các tệ nạn xã hội... Xây dựng phong trào quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, giữ vững và ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa bàn. Phấn đấu thực hiện khẩu hiệu '' Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh".

 

ct_mttq.jpg

 

 

* Các đoàn thể


1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

     Hiện này đoàn thanh niên xã Vĩnh Thành có 627 đoàn viên, thanh niên sinh hoạt ở 11 chi đoàn

    
     Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, của tuổi trẻ, trong công cuộc đổi mới đất nước, đoàn viên, thanh niên Vĩnh Thành là những người đi đầu trong các phong trào thuỷ lợi, làm phân bón, bảo vệ cây trồng, làm vụ đông, trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đoàn viên thanh niên dám nghĩ, dám làm phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ như các nghề mộc, nề, cơ khí, xay xát, chế biến nông sản và dịch vụ thương mại, đẩy mạnh các phong trào : Thanh niên lập nghiệp , tuổi trẻ giữ nước; Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi; Xây dựng nếp sống văn hoá mới và các cuộc vận động : Tình nguyện vì sự phồn vinh của quê hương; Thanh niên giúp nhau lập nghiệp... Những hoạt động của Đoàn được tăng cường cả bề nổi và chiều sâu.

      

     Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Thành luôn được xếp là đơn vị có phong trào khá, phong trào mạnh của huyện.

       - Năm 1993 được Ban chấp hành tỉnh đoàn tặng cờ đơn vị khá về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

       - Năm 2000 được Ban chấp hành tỉnh đoàn tặng cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc 3 năm liên tục (1998 - 2000).

       - Năm 2001 được Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị 5 năm liên tục đạt cơ sở Đoàn vững mạnh (1997 - 2001).

 

bt_dtn.jpg


2. Hội Liên hiệp phụ nữ Vĩnh Thành

 

     Hiện nay Hội có 913 thành viên. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, phụ nữ Vĩnh Thành có nhiều người đã tham gia quân đội, thanh niên xung phong , dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng. Những chị em ở nhà đã làm tròn trách nhiệm của người hậu phương ''Tay cày, tay súng" tích cực tăng gia sản xuất, để có nhiều lương thực, thực phẩm gửi ra tiền tuyến, động viên chồng con, anh em lên đường nhập ngũ, giúp đỡ các gia đình bộ đội, gia đình chính sách. Nhiều ''bà mẹ chiến sĩ" tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp được mọi người yêu mến và kính trọng. Nhiều chị em đã đạt danh hiệu,''Phụ nữ 3 đảm đang" trong kháng chiến chống Mỹ, rồi danh hiệu ''Giỏi việc nước đảm việc nhà"...Trong bước đường đổi mới đất nước, phụ nữ Vĩnh Thành vẫn là lực lượng lao động đông đảo trên đồng ruộng, chị em có nhiều phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đi đầu trong phong trào kế hoạch hoá gia đình. Những hoạt động của phong trào phụ nữ Vĩnh Thành đã góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở địa phương, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và sự bình đẳng của phụ nữ.

 

ct_hpn.jpg


3. Hội nông dân xã Vĩnh Thành
    
 Hiện nay hội có 882 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hội nông dân Vĩnh Thành không ngừng vững mạnh về tổ chức, tiến bộ về tư tưởng, là lực lượng chủ yếu tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. Trải qua năm tháng từ người dân nô lệ trở thành người dân sống trong độc lập tự do, có ruộng cày, từ làm ăn riêng lẻ cá nhân đến làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa, rồi đất nước đổi mới, tính tự chủ của người nông dân trong cung cách làm ăn được phát huy. Lúc nào nông dân cũng là lực lượng đông đảo nhất, đóng góp nhiều sức lực, của cải cho cách mạng.

 

     Trong công cuộc đổi mới đất nước, nông dân Vĩnh Thành đã tập trung khai thác tiềm năng đất đai sẵn có, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, tạo nên bước nhảy vọt về năng suất, sản lượng lương thực cũng như giá trị thu nhập trên một ha gieo trồng. Từ phong trào "Nông dân tập thể sản xuất giỏi" đến phong trào "Gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" đã thu hút đông đảo gia đình nông dân tham gia và đạt được nhiều kết quả. Nông dân Vĩnh Thành vừa sản xuất nông nghiệp vừa phát triển các ngành nghề cơ khí, sửa chữa, dịch vụ thương mại, làm cây giống, trồng hoa, cây cảnh, trong đó có việc xây dựng và mở rộng cánh đồng 50 triệu/ha/năm và hộ đạt 50 triệu đồng/năm

 

4. Hội cựu chiến binh
     Hội
 ra đời năm 1991, có 97 người xung phong vào hội, do trung tá Nguyễn Luận làm chủ tịch hội. Hiện nay hội cựu chiến binh xã có 290 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội, thu hút 98,5% cựu chiến binh vào sinh hoạt hội. Mười lăm năm qua hội đã không ngừng lớn mạnh, phát huy bản chất'' Bộ đội Cụ Hồ ", truyền thống anh dũng không sợ hy sinh gian khổ, không lùi bước trước kẻ thù của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội viên cựu chiến binh Vĩnh Thành luôn xác định lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Hội đã không ngừng chăm lo phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, làm tốt công tác tình nghĩa. Đi đầu trong hoạt động văn hoá xã hội, trong công tác giáo dục truyền thống, trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, trong công tác quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


     Từ khi thành lập đến nay, hội cựu chiến binh xã Vĩnh Thành liên tục là đơn vị trong sạch vững mạnh có nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc được Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Ban chấp hành tỉnh hội cựu chiến  binh Thanh Hoá tặng giấy khen.

 

ct_hccb.jpg

 


5. Hội người cao tuổi
     Hội người cao tuổi là những tổ chức xã hội ở địa phương, đã có những đóng góp tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Hội người cao tuổi với tinh thần sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho xã hội và gia đình và với phong trào''Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" được các tầng lớp nhân dân, biết ơn và kính trọng, các thế hệ con cháu học tập, noi gương. Hội người cao tuổi Vĩnh Thành hiện có 876 cụ ông, cụ bà, chiếm tỷ lệ 14,6% dân số của xã.


6. Hội cựu thanh niên xung phong

     Tổ chức hội cựu thanh niên xung phong xã Vĩnh Thành ra đời năm 1997 đồng chí Văn Thị Tuyên được cử làm trưởng ban đại diện. Hiện nay tổ chức cựu thanh niên xung phong của xã có 144 hội viên. Từ khi ra đời đến nay hội cựu thanh niên xung phong xã đã phát huy truyền thống'' Quyết chí ắt làm nên", ''xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", hội đã có những hoạt động phong phú thiết thực thấm đậm nghĩa tình đồng đội, giúp nhau thắng đói nghèo, hỗ trợ nhau phấn đẩu làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Các hội viên cựu thanh niên xung phong đang nêu gương sáng trong cuộc sống, phục vụ sự nghiệp giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.


     Nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của đảng bộ là sự phối kết hợp chặt chẽ trong hệ thống chính trị Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tạo thành một khối đoàn kết thống nhất, một sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.

7. Trường mầm non xã Vĩnh Thành

 

mn.jpg